František Kupka

1871 - 1957
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 23.9.1871
Miesto narodenia: Opočne ( Česko)

František Kupka bol svetoznámy český modernista, zakladatel orfizmu. (pseud. Paul Regnard) Narodil sa ako najstaršie z piatich detí v rodine notárskeho úradníka 23. 9. 1871 v Opočne, zomrel 21. 6. 1957 v Puteaux pri Paríži. Učil sa najprv za sedlára, 1881-91 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe historickú a náboženskú maľbu u F. Sequensa, 1891-92 na viedenskej Akadémii bol žiakom A. Eisenmengera. 1895 odišiel do Francúzska, kde dosť nepravidelne navštevoval Akadémiu krásnych umení a Akadémiu Julian. Neustále udržiaval styky s Prahou, kde Volné sm?ry uverejňovali reprodukcie jeho diel. Na Svetovej výstave v St. Louis získal zlatú medailu. 1910 bol menovaný členom Českej akadémie vied a umení, 1913 je v USA považovaný za vedúcu osobnosť orfizmu. V prvej svetovej vojne vstúpil do odboja a bojoval na Somme, po zranení organizoval čs. légie. Vojna prerušila vzostup publicity jeho diela, napriek tomu výstava v parížskej Galerie de la Boétie (1947) bola úspešná a obnovila širšie povedomie Kupkovho diela, o ktoré Praha nejavila záujem. Počas druhej svetovej vojny unikol gestapu a obnovil styky s Prahou, ale po opätovnom nedocenení jeho diela sa vzdal myšlienky dožiť v Čechách. Kupkovo dielo však bolo docenené v celej šírke a zaradené do dejinného kontextu až posmrtnou výstavou v Múzeu moderného umenia v Paríži (1958). Kupka otvoril modernému umeniu nové obzory a priradil sa k významným priekopníkom nefiguratívnej maľby ako napr. Delaunaymu, Picabiovi, Kandinskému, Malevičovi a Mondrianovi.Celé dielo Fratiška Kupku sa do svojej konečnej podoby utváralo od začiatočného popisného realizmu cez vplyvy doznievajucich maliarskych tendencií a smerov až ku konečnému vyústeniu do abstrakcie. Samotná abstraktná tvorba Františka Kupku mala svoj špecifický vývoj a zákonitosti. Šlo v nej o spracovanie témy pohybu. Až do roku 1930 boli základom jeho nefiguratívnych obrazov realistické podklady, vrcholné obdobie Kupkovej tvorby však predstavuje takzvaná čistá abstrakcia. Dôležitú úlohu zohral Kupkov vzťah k hudbe, ktorý viedol k rozvinutiu výtvarného smeru - orfizmu. Diela Františka Kupku boli vystavované na mnohých výstavách v Česku aj v zahraničí. Doteraz najväčšou prehliadkou jeho tvorby bola výstava v Japonsku v roku 1994. V roku 1998 sa uskutočnila posledná rozsiahla domáca výstava v Národní galerii v Prahe. Z literatúry: Kupka, F.: Tvoření v umění výtvarném. Praha 1923; Siblík, F.: František Kupka. Musaion 8, 1928; Seuphor, M.: L' art abstrait. Paris 1949; Raynal, M.: Moderne Malerei. Laussane 1959; Aukčný katalog Soga, Haftmann, W.: Malerei in 20. Jahrhundert. Mníchov 1962; Vachtová, L.: František Kupka. Praha 1968.

Autorove diela


Kruhy

Humanitas

Na hojdačke

Kompozícia s dvoma farbami

Kompozícia s dvoma farbami