Ľudovít Kubáni

Zobraziť signatúry

Ľudovít Kubáni sa narodil 5. 5. 1855 v Dolných Strhároch (okr. Veľký Krtíš), zomrel 5. 5. 1912 tamže. V mladosti pôsobil ako lekárnícky praktikant. Od 1881 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Haeckl). Počas tamojšieho pobytu hmotne podporoval viacerých národnej orientovaných maliarov zo Slovenska. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Benczúr, Székely, Margitay). Po štúdiách pôsobil v rodisku. Spočiatku maľoval pod vplyvom Margitaya žánrové obrazy z Novohradu, v 80. rokoch oltárne obrazy. V zrelej tvorbe autor obrazov oslavujúcich idylickú pohodu statkárskeho života. Pravidelne obosielal výstavy v Budapešti, 1952 mal súbornú výstavu v Prahe. Z literatúry: Vaculík, K.: Umenie 19. storočia na Slovensku. Bratislava 1952; Thieme, U., Becker, F., Volmer, H.: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1907-1950.