Alois Max Kroupa

Zobraziť signatúry

Alois Max Kroupa sa narodil 29.5. 1891 v Kašoviciach. Od 1914 študoval v Prahe na Akadémii výtvarných umení (prof. J. V. Myslbek), 1916-1923 pokračoval v štúdiách v Kodani, kde mal ateliér a vystavoval v miestnych salónoch. 1927 absolvoval v Kodani keramický kurz. Samostatne vystavoval v Prahe (1941). Venoval sa hlavne figurálnej tvorbe a portrétom. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Múzea hlavného mesta Prahy. Z literatúry: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1993, VI. zv., str. 302.