Juraj Kresila

1932 -2007
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 13.4.1932
Miesto narodenia: Michajlov

Juraj Kresila sa narodil 13. apríla 1932 v obci Michajlov pri Humennom, zomrel 22. marca 2007 v Prešove.

V rokoch 1951-1955 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Zlíne a Uherskom Hradišti, odbor modelovanie a tvarovanie umeleckých hmôt, neskôr odbor dekorácie – propagácie. V rokoch 1955-1961 študoval na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, na oddelení krajinkárskeho a figurálneho maliarstva u prof. D. Millyho, L. Čemického a J. Želibského. V roku 1961 prišiel do Prešova, kde do roku 1978 pôsobil na Katedre Výtvarnej výchovy na FF UPJŠ v Prešove. V rokoch 1979-1990 pôsobil ako docent na Vysokej škole Výtvarných umení v Bratislave, kde viedol oddelenie všeobecnej maliarskej školy, neskôr figurálnej kresby. V roku 1983 mu bola udelená Pamätná medaila rektora Akadémie výtvarných umení v Prahe. V roku 2004 získal Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove za kultúru a celoživotné dielo. Jeho tvorbu charakterizuje rozmanitosť záujmov - kresba, pastel, gvaš, grafika, tempera, olej. Jeho krajinárske práce dokumentujú schopnosť vnútornej komunikácie s prostredím, pričom nosným prvkom jeho kompozícií je farba, ktorú autor ovláda majstrovsky. Vo figurálnej kompozícií prevláda téma – matka s dieťaťom, akt a portrét.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 138).

Autorove diela


Prístav

Krajina

Na holiach

Vŕby

Dedina

Cestou do dediny

Večerné mesto II.

Divé svine

Vŕby

Letné stanovanie

Letné stanovanie

Krajina od Prešova

Akt

Krajina od Prešova

Krajina