Štefan Kissi

1944 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14.6.1944
Miesto narodenia: Veľké Kapušany

Štefan Kissi ( Ištván Kissi ) je pomerne známy východoslovenský maliar, ktorý je v povedomí regionálneho maliarstva takmer sedemdesiat rokov. Momentálne pôsobí vo svojom ateliéri vo Veľkých Kapušanoch. Maľuje už od detstva a aj keď sa stal profesionálnym fotografom, maľovanie nezanechal. Má za sebou vyše tridsať samostatných výstav. Vzhľadom na jeho priateľstvo s Alexandrom Dubčekom v roku 1968 sa stal v neskoršej dobe ako umelec „ nepohodlný “. Jeho výtvarná tvorba je typická tým, že zachytáva dokumentačné témy ( staré stavby, neexistujúce domy, kúrie, prírodné zákutia...), ktoré zaznamenal ešte ako fotograf.

Autorove diela


Krajina pri Kapušanoch

Potok pri Latorici