Milan Choma

1956 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.10.1956
Miesto narodenia: Prešov

Milan Choma sa narodil 27.10.1956 v Prešove. Študoval na pedagogickej fakulte (prof. Šafranko, Patočka) a individuálne (prof. Popovič). Krátke pobyty v Ríme,Paríži,Viedni.Výber z krajinárskej tvorby a zátišia,ktorý kurátorsky zostavili N. Feďkovič a Roskoványi, vystavoval na samostatnej výstave v roku 1986 v Košiciach. Do roku 1995 pôsobí ako výtvraný pedagog na umeleckej škole a vystavuje v Čechách a Nemecku. Ostatných 10 rokov sa venuje hlavne tvorbe abstrahujúcich expresívnych kompozícií a vracia sa k krajine, zátišiu a aktu aby ako sám hovorí `nezablúdil `.

Autorove diela


Zátišie s jablkami

V zrkadle

Kankán

Nižný Hrušov

Nižný Hrušov

Nová Kelča

Posledné víno sochára Pončáka

Zásah

Rúbanisko

Krajina

Úžina

Krajina

Zátišie

Zátišie