Konštantín Kővári (Kačmarik)

1882-1916
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 19.9.1882
Miesto narodenia: Košice

Konštantín Kővári-Kačmarik sa narodil 19. septembra 1882 v Košiciach, zomrel 16. júna 1916 v Košiciach.

Konštantín Kővári ( pôvodným menom Kačmarik ) bol jedným z prvých umelcov na Slovensku, ktorí sa snažili formulovať program moderného výtvarného umenia 20. storočia. Jeho odvážne a svoju dobu predstihujúce, predčasne ukončené dielo (maliar zomrel ako 34-ročný) malo svojich pokračovateľov v predstaviteľoch košickej moderny 20. rokov.
V rokoch 1902-1906 študoval na škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia a geometrie pre stredné školy v Budapešti u prof. L. Hegedusa a B. Székelyiho. Po absolutóriu žil v Košiciach. V roku 1907 absolvoval krátky študijný pobyt v Paríži a v maliarskej kolónii v Szolnoku. Jeho maľba sa pohybuje na rozhraní secesného impresionizmu a syntetizmu. Motivicky si zvolil impresionistické námety, prevláda figúra alebo mestská krajina zaliata slnkom, hra svetla a tieňa je využitá k práci s premyslenou farebnosťou. K syntetickému ponímaniu farebnej škvrny a plochy sa priklonil najmä v záverečnej tvorbe v jeho autorskej technike pastelu na lúpanej lepenke, ktorá priznávala svojbytnosť maliarskym prostriedkom a potláčala iluzívnosť. Bol najrýdzejším predstaviteľom secesie u nás. Jeho tvorba, skoncentrovaná do rokov 1907-1914, smerovala od svojsky ponímaného luminizmu, ovplyvneného K. Férenczym. Prvú samostatnú výstavu v Kruhu košických obchodníkov predstavil v roku 1909. V júni 1911 vystavoval vo Viedni. V roku 1913 usporiadal poslednú samostatnú výstavu, na ktorej predstavil svoju najnovšiu tvorbu. Výstava sa konala v priestoroch Právnickej akadémie v Košiciach. Materiálne nezabezpečený umelec, rozčarovaný prílišným konzervativizmom Košíc, žiada mesto v roku 1913, aby odkúpilo jeho dielo venujúce sa Košiciam. V roku 1914 mesto dielo odkupuje. Popri krajinárskej tvorbe, ktorá je významným prínosom pre moderné maliarstvo na Slovensku, sa Kővári venoval aj figurálnym kompozíciám, najmä maľbe ženských figúr, ktoré markantnejšie vystupujú v kresbovej časti diela s prízvukom dobovej módnosti až karikatúry. Po roku 1914 nasleduje niekoľko autorských výstav a náhla smrť, kedy umelec zomiera len ako 34 ročný.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 136).

Autorove diela


Na prechádzke

Dedina / Veľká Lodina/

Dedina