Jozef Kostka

1912-1997
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.1.1912
Miesto narodenia: Stupava

Jozef Kostka sa narodil 29. 1. 1912 v Stupave, zomrel roku 1997. Je to známy slovenský sochár. Bol profesorom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Je potomkom známeho rodu slovenských džbankárov, následník svojho strýka - Ferdiša Kostku. Vyštudoval na UPŠ v Prahe u prof. Dvořáka Karola. Absolvoval študijné cesty do Drážďan, Viedne a Paríža, kde strávil jeden rok na École des Beaux Arts. V rokoch 1937-1938 pôsobil v Prahe v niekoľkých sochárskych dielňach, potom tvoril doma v Mariánke. Od roku 1940 žil v Bratislave, v roku 1943 získal docentúru na VŠT. Viedol tam ústav modelovania. Podnety k tvorbe často čerpal z antických predlôh a neskôr aj z barokových diel.

Autorove diela


Torzo ženy

Ranený vták

Torzo

Stojaca

Východniarka

Akt

Hlava dievčaťa

Ježiš rozsievač

Mysliteľ

Opretá

Postava

Dievča

Dievča

Vták

Zamyslená

Dievča

Stojaci

Ležiaca

Akt