Jozef Trepáč

1936-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21. 10. 1936
Miesto narodenia: Valaská Belá

Docent, akademický maliar Jozef Trepáč začal svoju maliarsku dráhu v ateliéri akademického maliara Michala Tillnera, ktorý mu poskytol počiatočné umelecké školenie. Onedlho nastúpil na bratislavskú Strednú školu umeleckého priemyslu a Osvetovú školu. Počas vysokoškolských štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1960 – 1966 pôsobil v ateliéri Ladislava Čemického a Jána Mudrocha, kde sa špecializoval na portrétnu a figurálno-kompozičnú maľbu. V rokoch 1968 – 1969 sa stal učiteľom na bratislavskej Ľudovej škole umenia a Pedagogickej škole v Modre. Okrem toho externe pôsobil na PdF UK v Trnave, kde od roku 1970 zastával miesto učiteľa a po roku 1979 miesto docenta na Katedre výtvarnej výchovy. Vo vedúcich pozíciách pôsobil aj na vysokej škole v Nitre a Bratislave.
Osobnosť docenta Jozefa Trepáča možno v rámci moderného výtvarného umenia na Slovensku zaradiť k strednej generácii umelcov. Predmetom jeho záujmu sa stala figurálna maľba, ale tiež zátišie a krajina. Vo svojej tvorbe sa tiež koncentroval na knižnú a novinovú ilustráciu. Diela Jozefa Trepáča boli verejnosti predstavené na 16 samostatných výstavách a sú súčasťou zbierok SNG v Bratislave, Galérie Jána Koniarka v Trnave, Nitrianskej galérie, Ministerstva kultúry SR a ďalších umenovedných inštitúcií.

Autorove diela


Kytica