Vladimír Kompánek

1927- 2011
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.10.1927
Miesto narodenia: Rajec

Vladimír Kompánek sa narodil 28. 10. 1927 v Rajci. Zomrel 20.1.2011 v Bratislave. V rokoch1939-47 študoval na žilinskom gymnáziu, prvé výtvarné poučenia od profesora gymnázia, sochára S. Bíroša. 1947-49 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. G. Mallý, J. Mudroch, K. Sokol). 1949-54 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Kostka). 1956 prvé drobné plastiky vidieckych žien. 1957 spoluzakladateľ Skupiny Mikuláša Galandu. 1960 začína striedavo žiť v Bratislave a Rajci. 1964 účasť na XXXII. Bienále v Benátkach. 1961-62 prvé drevené skulptúry. 1965-66 prvé znakové gvašové kresby. 1967 cena G. Herdera vo Viedni. Účasť na EXPO 67 Montreal. 1969 drevené sochy pre EXPO ´70 v Osake, prvé drevené zvieratká a hračky. 1973 začína sústavnejšie maľovať. 1972 pozastavené členstvo v ZSVU. 1974 mytologická tematika Turoňa v maľbe i plastike. 1977-80 v maľbe séria zím, opätovné prijatie do ZSVU. 1982 v maľbe motív krásky a zvieraťa, drevené penáty a poľné znaky v soche a kresbe. 1990-93 drevené sochy veľkých rozmerov skladané z rozlične morených drevených dosiek. Z literatúry: Plevza, V.: Vladimír Kompánek. Bratislava 1988; Rusinová, Z., Kubíková, K.: Vladimír Kompánek - sochy, kresby. Katalóg SNG, Bratislava 1993.

Autorove diela


Vtáčik

Fašiangy

Fašiangy

Chalupy

Fašiangy

Reliéf

Žena

Koník

Znak II.

Znak

Zima

Starena

Veverička

Veverička

Starena

Chalúpka

Turoň

Tetka

Sediaca

Na stoličke

Sediace dievča

Poľný znak

Tetka

Postavy

Deti v hre

Veverička

Znak

Modrý znak

Ovečka pod mesiacom

Nôcka

Koník a saniar

Sediaca

Turoň I.

Turoň II.

Rodina

Žena

Poľný znak

Modrý znak

Turoň

Tetka

Znaky

Chlapec s koňom

Vtáčik

Postavy

Dvor

Sedliačka I.

Sedliačka II.

Tetka I.

Tetka II.

Kostolík I.

Kostolík II.

Kostolík III.

Fašiangy

Sedliačka

Zvonica

Znaky

bez názvu

Znaky

Koník

Hlava ženy

Dvor

Hríby na podnose

Motív z Nižnej Boce