Vladimír Kompánek

1927- 2011
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.10.1927
Miesto narodenia: Rajec

Vladimír Kompánek sa narodil 28. 10. 1927 v Rajci. Zomrel 20.1.2011 v Bratislave. V rokoch1939-47 študoval na žilinskom gymnáziu, prvé výtvarné poučenia od profesora gymnázia, sochára S. Bíroša. 1947-49 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. G. Mallý, J. Mudroch, K. Sokol). 1949-54 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Kostka). 1956 prvé drobné plastiky vidieckych žien. 1957 spoluzakladateľ Skupiny Mikuláša Galandu. 1960 začína striedavo žiť v Bratislave a Rajci. 1964 účasť na XXXII. Bienále v Benátkach. 1961-62 prvé drevené skulptúry. 1965-66 prvé znakové gvašové kresby. 1967 cena G. Herdera vo Viedni. Účasť na EXPO 67 Montreal. 1969 drevené sochy pre EXPO ´70 v Osake, prvé drevené zvieratká a hračky. 1973 začína sústavnejšie maľovať. 1972 pozastavené členstvo v ZSVU. 1974 mytologická tematika Turoňa v maľbe i plastike. 1977-80 v maľbe séria zím, opätovné prijatie do ZSVU. 1982 v maľbe motív krásky a zvieraťa, drevené penáty a poľné znaky v soche a kresbe. 1990-93 drevené sochy veľkých rozmerov skladané z rozlične morených drevených dosiek. Z literatúry: Plevza, V.: Vladimír Kompánek. Bratislava 1988; Rusinová, Z., Kubíková, K.: Vladimír Kompánek - sochy, kresby. Katalóg SNG, Bratislava 1993.

Autorove diela


Zimný dvor

Znaky

Turoň

Žena s kravou

Zimný dvor

Znaky

Znak

Znak II.

Znak III.

Turoň

Povoz

Znak

Znaky

Hríb Velikán

Nôcka

Zimná dedina

Fašiangy s turoňom

Hlava ženy

Zimná nôcka

Orava - zimný čas

Zimná dedina

Znaky

Hnedá zima

Nočný Turoň

Únos

Turoň s mačkou

Na vodu

Tetka

Únos

Samota

Únos

Mačka

Koník

Tetka

Mačka

Stĺp

Znak I.

Znak II.

Senník

Zátišie s lebkou

Tetka sediaca

Tetka stojaca

Strom

Únos

Koník

Zima pri humnách

Sediace dievča

Tri tetky

Svadba

Turoň

Sane

Koník

Tetka

Ždiarska osada

Zima

Zima

Na záhumní

Koník

Tetka

Kompozícia

Kompozícia II.

Tetka

Hlava ženy

Zima

Žena

Znak II.

Znak

Žena

Koník

Znak

Zima

Starena

Veverička

Veverička

Starena

Chalúpka

Strom

Postava

Chalúpka

Turoň

Tetka

Sediaca

Na stoličke

Sediace dievča

Poľný znak

Tetka

Postavy

Deti v hre

Veverička

Znak

Modrý znak

Ovečka pod mesiacom

Nôcka

Koník a saniar

Sediaca

Turoň I.

Turoň II.

Rodina

Žena

Poľný znak

Modrý znak

Turoň

Tetka

Znaky

Chlapec s koňom

Vtáčik

Postavy

Dvor

Sedliačka I.

Sedliačka II.

Tetka I.

Tetka II.

Kostolík I.

Kostolík II.

Kostolík III.