Vojtech Kolenčík

1955 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 17.7.1955
Miesto narodenia: Nitra

Vojtech Kolenčík sa narodil 17.7.1955 v Nitre. Strednu školu umelecku-priemyselnu ukončil v roku 1974 v Bratislave / prof.R.Fila/.V rokoch 1974-1980 vyštudoval Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave v odbore grafika,kresba a ilustrácia / prof.A.Brunovský /.Jeho grafiky z 2. polovice 80. a začiatku 90. rokov, kresby z prelomu 80. a 90. rokov sú zastúpené v zbierkach ŠG v Banskej Bystrici.Vystavoval spolu s manželkou Tamarou i samostatne. Účastnil sa mnohých zahraničných výstav : Maďarsko – 1990, Paríž-1991

Autorove diela


Abstrakcia II

Abstrakcia I.

Kolobeh

Abstrakcia

Veľký dialóg

Pocta Alojzovi Klimovi