Matúš Jurík

1947 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 23.10.1947
Miesto narodenia: Mojtín

Narodil som sa 23.10.1947 v Mojtíne na strednom Slovensku. V rokoch 1966-1971 som študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor biológia, špecializácia všeobecná a aplikovaná virológia. Po skončení štúdia som pracoval vo Virologickom ústave Slovenskej akadémie vied ako ašpirant a neskôr ako samostatný vedecký pracovník. V 42. roku života ma prekvapila Parkinsonova choroba a o sedem rokov neskôr som bol nútený odísť do invalidného dôchodku. Počas tohto obdobia som písal krátke príbehy zo života. Maľovaniu som sa začal venovať len v januári 2007. Snažím sa maľovať hlavne vírusy a abstraktné veci, ktoré som už stihol vystavovať na dvoch výstavách, a to v Bratislave (VÚ SAV) a v Leviciach (Galéria Š.Necseya).