Eduard Dudáš

1957 -
Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Košice

Eduard Dudáš sa narodil v roku 1957 v Košiciach. Po ukončení Strednej umelecko- priemyselnej školy v Košiciach začal študovať na Vysokej škole stavebnej, ktorú, vzhľadom na jeho talent, našťastie neukončil. V počiatkoch sa začal venovať reklame, ale stále viac ho to priťahovalo k olejomaľbe. Charakteristickým rysom sú preň prázdne vyľudnené mestá, ulice a objekty. Reálne objekty sú vsadené do imaginárneho prostredia s nepopisnými a lyrizujúcimi prvkami, čo v konečnom dôsledku u pozorovateľa vytvára pocit rozprávkovosti, nadčasovosti a povznesenia autora nad krátkodobosť a nestálosť súčasnosti. Napriek tomu, že iba striedmo využíva jasné a ostré farby, z jeho diel nesála pocit smútku, ale skôr odstupu od všetkého, čo je prchavé ako svetlo, súmrak, či tma.