Cammile Corot

1796 - 1875
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 17.7.1796
Miesto narodenia: Paríž

Camille Corot sa narodil 17. 7. 1796 v Paríži, zomrel 22. 2. 1875 v Paríži. Do roku 1825 bol žiakom Victora Bertina, od ktorého sa naučil základné princípy akademickej krajinomaľby. V roku 1925 odchádza do Talianska. Tu pod vplyvom svojho učiteľa maľuje jasne štrukturované krajiny. Talianske štúdie ukazujú už jasné znaky, neskôr typické pre jeho maľbu – presné zachytenie motívu, istú výstavbu obrazu, živosť rukopisu a živé poňatie svetla. 1825-28 navštevuje Anglicko, Nizozemsko, Švajčiarsko. Od 1927 pravidelne vystavuje na Salóne. Opúšťa akademizmus a romantizmus, vytvára predpoklady pre svetelné a realistické stvárnenie krajiny, ktoré čiastočne pochádza už od N. Poussina a C. Lorraina a formálne predchádzalo cestu impresionizmu. Corot sa stáva hlavným predstaviteľom krajinomaľby, ktorá sa vyznačuje spojením prírody a poézie. Po 1828 maľuje početné krajiny v plenéri. V roku 1943 cestuje do Talianska, pobýva v Toskánsku. Obdobie rokov 1830-50 patrí k najplodnejším v jeho tvorbe. Začína byť oceňovaný kritikou,ktorá ho dovtedy prehliadala. Mladí umelci, impresionisti našli v Corotovom diele potvrdenie vlastnej cesty. Po 1848 začína maľovať v ateliéri – žije utiahnuto v Paríži. Tvorí intímne, náladové krajiny s idylickým a lyrickým charakterom. Po 1860 sa obrátil k figurálnej maľbe – prevládajú portréty a mytologické a náboženské motívy. Corot bol prvým umelcom, ktorý naplnil význam slova „impresia“ a pre impresionistov sa stal jedným z hlavných vzorov. ( Zdroj: Preklad z literatúry: Thieme, U., Becker, F., Volmer, H.: Allgemeines lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1907-1950.