Gejza Kieselbach

1893-1965
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 17.4.1893
Miesto narodenia: Košice

Gejza Kieselbach sa narodil 17. apríla 1893 v Košiciach, zomrel 3. februára 1965 v Košiciach.

Po maturite na reálnom gymnáziu v Košiciach, v roku 1910, pokračoval v odbornom štúdiu. V rokoch 1911-1914 študoval na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. H. Zügel). V roku 1914 narukoval a v roku 1919 štúdiá ukončil. Vzdelanie si doplnil študijnými cestami do Talianska, Dánska, Švédska, Švajčiarska, USA a Maďarska. Pôsobil ako maliar post-impresionista v Košiciach a Prešove. Pod vplyvom prof. H. Zügela, ktorý bol známy európsky animalista, sa venoval takmer výhradne maľovaniu zvierat. „Bystrý pozorovateľský talent, schopnosť v rýchlosti zachytiť svetelné dojmy a charakteristický pohyb zvieraťa a predovšetkým dôkladná príprava, to všetko sú atribúty maliarových kompozícií. Svet zvierat v ňom našiel verného dokumentátora. Pokiaľ ide o krajinárske kompozície, vyskytujúce sa v autorovej tvorbe len ojedinele, i v nich sa stáva predmetom jeho záujmu predovšetkým svetelná stránka. Autor používa uvoľnený rukopisný záznam predstavujúci svojráznu podobu impresionizmu. Bol členom výtvarného odboru Kazinczyho spoločnosti a Zväzu maďarských výtvarníkov.“
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 128).

Autorove diela


Na farme

Ruský chrt Treff

Ťažká práca

Na pastve

Pri Hornáde

Býk

Pri Hornáde

Pri Hornáde

Na dvore

Kôň

Kone

Na pašu

Kohút

Kamzík

Kohút