Mária Rudavská

1941 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1941
Miesto narodenia: Čierna Hora ( Poľsko )

Mária Rudavská je známa sochárka, maliarka a grafička.
Narodila sa v roku 1941 v Čiernej Hore v Poľsku. V rokoch 1956 - 1960 študovala na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Vo svojich sochárskych kreáciách sa obracia k zobrazeniu prastarých kultových objektov s dôrazom na ich imaginárnosť a tajomnosť.
Rudavská sa venuje aj tkanej tapisérii a svojím dielom výrazne prispela k rozvoju tejto umeleckej techniky na Slovensku.