Hippolyte Camille Delpy

Autorove diela


Pohľad na jazero