Peter Kalmus

1953 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28. 8. 1953
Miesto narodenia: Piešťany

V rokoch 1972-73 študoval na Vysokej škole hutníckej. Patrí k najznámejším slovenským autodidaktom. Kalmus je ojedinelou postavou košickej alternatívnej výtvarnej scény v Košiciach, na ktorej pôsobí od 1975. 1972-75 zrealizoval niekoľko akcií (prevažne v undergroundovej sfére) skúmajúcich vzťahy života a umenia. Vo svojom výtvarnom programe má niekoľko tém, ktorým sa pravidelne, až obsesívne venuje. Každý deň obalí jeden kameň drôtom za každého deportovaného žida z II. svetovej vojny (už ich má asi 64.000 kusov). K ďalším dlhodobým Kalmusovým projektom patria cykly Partitúr, Koróznych grafík... Od 90. rokov vytvára inštalácie, v ktorých ventiluje svoju posadnutosť konzumom a konzumnou spoločnosťou. Ďalšou sférou autorovho záujmu je akčné umenie, ktorému sa venuje už od polovice 70. rokov.