János Pleidell

1915 - 2007
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 11.10.1915
Miesto narodenia: Hontfüzesgyarmat

János Pleidell sa narodil 11.10.1915 v Hontfüzesgyarmate, zomrel 11.4.2007. Bol to známy maďarský maliar a grafik. V roku 1935 študoval umenie na Univerzite Karlovej v Prahe - architektonické kreslenie oddelenie fakulty u prof. O. Blazica. V roku 1938 - Julian akadémie v Pariži (štipendium), 1938-1940 - Maďarská akadémia výtvarných umení u Vilmosa Abu Nováka. V roku 1947 usporiadal svoju prvú výstavu, a tento rok sa stal umeleckým poradcom pre Maďarskú národnú banku. Medzi 1949-1959 pôsobí v Budapešti VUT oddelení ako vedúci katedry kreslenia. V rokoch1961-1963 pôsobí v Taliansku. Tu vytvoril mnohé diela talianskej krajiny . Jeho tvorba ostala celý život pod Vilmosa Abu Nováka.

Autorove diela


Letovisko