Sándor Ziffer

1880 - 1962
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1880
Miesto narodenia: Eger

Sándor Ziffer sa narodil v roku 1880 v Egeri , zomrel v roku 1962 v Baia Mare Bol to známy maďarský maliar ktorý bol charakteristický svojou silnou dekoratívnou maľbou. Ziffer študoval na School of Design, a neskôr bol žiakom prof. Rauppa na mníchovskej akadémii . Umenie študoval v roku 1904 aj na Hollósy Simon 's School of Art . Po roku 1906 pôsobil v Nagybányi , kde sa usadil natrvalo v roku 1918. Absolvoval niekoľko výletov do Paríža a Berlína , kde študoval formy expresionizmu . Ten mal veľký vplyv na jeho ďalšiu tvorbu. Neskôr v rokoch 1935 až 1945 pôsobil ako učiteľ výtvarnej výchovy. Hral dôležitú úlohu pri vytváraní moderného maliarstva. Stal sa stúpencom post-impresionizmu.

Autorove diela


Dedina