Dušan Kállay

1948 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 19.6.1948
Miesto narodenia: Bratislava

Dušan Kállay v období rokov 1966 až 1972 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Vincenta Hložníka a prof. Jána Želibského. Venuje sa voľnej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe, animovanému filmu, tvorbe ex libris, poštových známok a plagátovej tvorbe. Od roku l990 pôsobí tiež ako pedagóg na VŠVU v Bratislave.

Tvorivá metóda Dušana Kállaya sa odvíja od obdivného prístupu k zázraku života a jej podstatným rozmerom je imaginácia umocnená silou jeho básnického videnia sveta. Zobrazenia ľudí, vecí, zvierat - komplikovaný svet rastlinnej ríše i hmyzieho spoločenstva sú večnými inšpiráciami pre autorovo svedectvo o podobe nášho sveta.

Obrazy, kresby, ilustrácie i grafické listy tohto všestranného výtvarníka boli veľakrát ocenené na renomovaných prehliadkach doma i v zahraničí. V rokoch 1973 a 1975 získal Zlaté jablko na Bienále ilustrácií v Bratislave, v roku 1988 mu udelili Cenu H. CH. Andersena /Oslo/ a v roku 1992 získal Cenu UNICEF.

Autorove diela


Harfa a kvety