Otília Šimkuľáková

1976 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 27.11.1976
Miesto narodenia: Košice

Inšpiráciou pre ňu, je všetko späté s čistou a nevinnou prírodou, ktorú predstavujú predovšetkým zvieratá či kvetiny, ale aj čistota ľudí, ktorá sa nedá lepšie vyjadriť ako na plátne. Obrazy tejto autorky vyjadrujú jej samotné pocity, ktoré živo premieta do svojich farieb.
Pre svoje obrazy používa predovšetkým olej.