Ivan Baláž Kráľ

1978 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 3.8.1978
Miesto narodenia: Prešov

Mgr., PhD. Ivan Baláž Kráľ básnik a výtvarník sa narodil v roku 1978 v Prešove. Autor sa venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (M.Galanda, Ľ. Fulla, K. Sokol,I. Weiner-Kráľ), ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty I. Vysočana, a francúzsky kubizmus (G. Braque). Z techník používa najmä kresbu rudkou, tuš, temperu, akvarel a gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii.
V súčasnosti pôsobí ako poradca a tvorca reklamných komunikátov, vizuálnych prvkov CI a PR.

Štúdium

ŠTÚDIÁ:
SPŠ Prešov, UK Bratislava, KU Košice, KU Ružomberok.

POSOBISKÁ:
FF KU Ružomberok (reklama, tvorba CI)
FMK UCM Trnava (reklama, tvorba reklamných komunikátov a vizuálov,audiovizuálna tvorba)
ISM PO Prešov (tvorba reklamných komunikátov, tvorba CI, PR)