Pavel Pilár

1979 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 09.01.1979
Miesto narodenia: Košice

Autor žije, pracuje a tvorí v Košiciach. K umeniu ako takému, mal vždy veľmi blízky a vrelý vzťah.

Vo svojej tvorbe vyjadruje a upozorňuje na rôzne konkrétne udalosti, skutočnosti, tematické žánre a aktuálne témy súčasnosti. Tieto následne pretvára a znázorňuje vo svojich abstraktných dielach väčšinou symbolikou. Pri tvorbe vychádza zo svojich intuitívnych predstáv, emócii, pocitov, ale aj krásy v jednoduchosti a čistote farieb, ktoré v ňom okolitý svet zanecháva.