Michal Jakabčic

1930-2001
Zobraziť signatúry

Michal Jakabčic sa narodil v roku 1930 v Klenovci,zomrel v roku 2001 v Bratislave.V roku 1955 ukončil VŠVU v Bratislave / prof.Čemicky, Mudroch /. Zohráva jednu z kľúčových úloh v slovenskom umení, najmä v prúde metafyzickej maľby.
Po počiatočnom hľadaní a prehodnocovaní rôznych vplyvou sa nakoniec definitívne priklonil k imaginatívnej maľbe magického realizmu. To čo tvorí sú spomienky, sny a pocity vyjadrené farbou a formou básnika - maliara.
Pre jeho tvorbu je charakteristický meditatívny, snivý prejav. Dominuje mu figúra, no v jeho umeleckých počiatkoch nájdeme aj krajinomaľby. Napokon motívy rodného Klenovca sa vynú jeho celým jeho dielom. V 60. rokoch inklinoval k metafizickej maľbe, ku ktorej sa potom vrátil znova v 80. a 90. rokoch. V prestávke počas 70. rokov sa venuje realistickej angažovanej línii. Jeho dielo sa stretalo s odozvou na viacerých medzinárodných súťažiach a je nositeľom viacerých cien

Autorove diela


Kytica