Jana Michalková

1969-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1969
Miesto narodenia: Humenné

Narodila som sa v roku 1969, v Humennom. Tam som vyštudovala SPŠCH. Podmaľbe na sklo sa venujem od 17-tich rokov. Zúčastnila som sa na medzinárodnom Výtvarnom plenéri INSITA 2011, 2010, 2008, 2007.
Spolupracujem s UĽUV-om, svoju tvorbu som reprezentovala na Dňoch UĽUV-u v Bratislave. Prezentovala som sa aj na EĽRO v Kežmarku, na Chodských slávnostiach v Domažliciach a na 10. Festivale hradných slávností na hrade Vianden v Luxembursku. Výstavu som mala vo Východoslovenskom múzeu v Humennom. Sporadicky sa zúčastňujem celoštátnej neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, kde som bola vybraná na celoštátnu výstavu v roku 2006. Moja tvorba vychádza z možností, ktoré mi dáva sklo, inšpirujem sa starými sklomaľbami, čo sa odráža v náboženských motívoch, a v obrazoch z dedinského prostredia. Sklo mi dáva veľa priestoru na vymýšľanie nových postupov pri abstraktnej maľbe.