Ján Lucskay

Zobraziť signatúry

Košický umelec Ján Lucskay vyštudoval Výtvarnú školu umenia (od roku 1963). Začiatkom 70. rokov spoločne s ďalšími obdivovateľmi výtvarného umenia začal pôsobiť v okruhu Vojtecha Löfflera. Sústreďoval sa hlavne na sochárstvo a kreslenie. V roku 1977 zavŕšil svoje vzdelávanie na Vysokej škole technickej, kde sa zaoberal priemyselným designom. Počnúc rokom 1980 sa začal venovať maľovaniu. Tvorí predovšetkým portréty, v ktorých odkrýva hlbiny duše človeka. Vystavoval samostatne i kolektívne napr. v Žiline, Bratislave, Kráľovskom Chlmci, či v Košiciach.