Ondrej Ivan

1926-15.8.2018
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 24.2.1926
Miesto narodenia: Veľka pri Poprade

Ondrej Ivan sa narodil 24. 2.1926 vo Veľkej pri Poprade, uprostred malebnej prírody Tatier a Spiša, čo podmienilo jeho trvalý vzťah k tatranskej krajine a prírode. Po absolvovaní Odbornej chemickej školy firmy Baťa vo Svite v roku 1945 odišiel na Akadémiu výtvarných umení do Prahy, kde študoval u prof. Jána Želibského a neskôr u prof. Slánskeho a Vratislava Nechlebu na oddelení maliarskych a konzervačných techník. Bol jedným z prvých slovenských absolventov odboru reštaurátorstvo na Akadémii umenia v Prahe. Už ako študent na výstave v Mánese r. 1950 získal prvú cenu za reštaurátorskú prácu. Ako reštaurátor zanietene spájal technicko-remeselné skúsenosti s esteticko-výtvarnými. Svoj život zasvätil hodnotám minulosti a ako maliar krásam našej slovenskej tatranskej prírody. Jeho prvá prax po štúdiách na Akadémii umenia v Prahe, bola v novovzniknutej Slovenskej národnej galérii, pod vedením PhDr. Karola Vaculíka, ktorá začala zhromažďovať zbierky starého i nového umenia. V tomto období (1954 - 1959) zreštauroval mnohé umelecké diela renesančnej maľby, exponáty Pálfyovskej zbierky aj množstvo ikon. V tejto činnosti pokračoval aj v rokoch pôsobenia vo Východoslovenskej galérii v Košiciach (1959 -1965), kde sa venoval reštaurovaniu gotickej tabuľovej maľby, barokovej plastike a ikonovej maľbe. Takmer od začiatku stál pri budovaní regionálnej galérie v Liptovskom Mikuláši spolu s Jankom Alexym a Bedřichom Hoffstädterom. Tu bol neskôr v roku 1977 menovaný za riaditeľa, kde pracoval v tejto funkcii až do roku 1987. Ocenenie jeho práce vyjadril PhDr. Karol Maliňák, kolega z mikulášskej galérie týmito slovami: „Všetky inštitúcie v dobe pôsobenia Ondreja Ivana patrili medzi najvýznamnejšie na Slovensku, ocenili Ivanove reštaurátorské, no i kultúrne zázemie, získané na Akadémii v Prahe. Najmä v našej galérii, kde robil roky nielen reštaurátora ale i riaditeľa, sme oceňovali jeho kultivovanosť, veľkorysosť, odbornosť i jeho húževnatosť pri presadzovaní vecí dôležitých pre galériu...“ Ondrej Ivan ako maliar - tvorca je realista. Realizmus je preň jedinou tvorivou metódou, ktorou zachytáva a vyjadruje svoj vzťah k prírode a rodnému kraju.Technická stránka jeho maľby je ovplyvnená štúdiom veľkých majstrov: Tiziana, Rubensa, Rembrandta, Ruisdaela a iných, ktorých kópie vynikajúco zvládol ako študent. Bohaté skúsenosti získal aj študijnými pobytmi v Amsterdame roku 1962 a v reštaurátorských ateliéroch Ermitáže v Petrohrade. Tento vplyv vidíme aj na vystavených zátišiach, alebo žánrových obrázkoch z Holandska z obdobia 50. a 60. rokov. Ondrej Ivan takmer päť desaťročí zameriaval svoje tvorivé úsilie v prevažnej miere práve na tému krajiny. Vo vzťahu k nej, ale aj k všetkému krásnemu je taký, akého ho už roky poznáme - jednoduchý, úprimný, čestný.

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL O. IVANA NA SLOVENSKÝCH AUKCIÁCH:
12 000 Sk - Slovenské zátišie. Olej na kartóne, 56x68 cm.
11 000 Sk - Krajina. Olej na kartóne, 44x36 cm. (DARTE - 29.3.2005)

Autorove diela


Tatry

Horské bralo

Horské bralo

Jeseň na Liptove

Jeseň pod Tatrami

Interiér lesa

Tatry