Jozef Ilečko

1909 - 1986
Zobraziť signatúry

Jozef Ilečko sa narodil 12. 1. 1909 v Kispesti–Budapešti, zomrel 1986. Maľbu študoval súkromne u G. Mallého a A. Struhára. Študoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem maľby sa venoval ilustráciám, tvorbe plagátov, scénickým návrhom. Z literatúry: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov. SFVU Bratislava.1981.

Autorove diela


Portrét ženy

Na ulici

Heľpianka

Portrét ženy

Pred domom

Bratislava

Pred domom

Dievča

Slnečný deň

Oravčanka

V záhrade

Zátišie

Kvety vo váze

Pred spaním