Albrecht Dürer

1471-1528
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 21.5.1471
Miesto narodenia: Norimberg

Albrecht Dürer sa narodil 21. mája 1471 v Norimbergu, zomrel 6. apríla 1528 tiež v Norimbergu. Bol to známy nemecký maliar, grafik, rezbár, rytec a matematik. Vo svojich dielach dokonale spája renesančné túžby po umeleckých pravidlách a stredovekú záľubu v tajomne. Narodil sa ako tretie z osemnástich detí zlatníka Albrechta Dürera a jeho ženy Barbory Holperovej, ktorá bola dcérou Dürerovho zlatníckeho majstra. Spočiatku sa učil v zlatníckej dielni svojho otca, ale keď sa ukáže, že má talent na maľovanie, otec mu dovolí od roku 1486 študovať u popredného maliara tej doby Michaela Wolgemuta. V roku 1494 sa oženil s Anežkou Freyovou. Nasledujúci rok sa vydáva na svoju prvú cestu do Talianska. V roku 1495 si zakladá v Norimbergu svoju vlastnú dielňu a čoskoro na to sa zoznamuje s významnými osobnosťami Norimbergu, najmä s učeným Willibaldom Pirchheimerom. V roku 1497 si zostrojí vlastný lis a začína produkovať prvé série grafických listov. Začína používať vlastný monogram a datovať svoje diela. Časom sa spolu s úspechmi stáva jeho preslávený monogram uznávanou firemnou značkou. Okolo roku 1500 prichádza do Norimbergu Jacob de` Barbari. Pod jeho vplyvom sa Dürer venuje sústavnému štúdiu ľudských proporcií. V rokoch 1505–1507 podniká druhú cestu do Talianska, konkrétne do Benátok. V januári 1507 sa vracia do Norimbergu, kde ho čaká nová zákazka – tzv. „Hellerov oltár“ (namaľoval len strednú časť, ktorá v roku 1729 zhorela). V roku 1509 sa vracia opäť ku grafikám a začína vytvárať prvú z 37 drevorezieb tzv. Malých Pašií a dokončil sériu Veľkých pašií (12 dielov). Začiatkom februára 1512 začína pracovať pre cisára Maximiliána I. Vyrába pre neho modlitebnú knižku, ktorá sa stáva skutočným skvostom. 16. mája 1514 zomiera Dürerova matka. Len dva mesiace pred smrťou kreslí Dürer jej portrét, do ktorého vkladá všetky svoje pocity natoľko majstrovsky, že sú jasne čitateľné i po storočiach. 6. októbra 1515 získava od Maxmiliána ročný plat 100 zlatých. V tom období kreslí mapu severnej a južnej nebeskej pologule. V roku 1518 potom dočasne býva v Augspurgu. V roku 1519 zomiera cisár Maxmilián I. a norimberská rada odmieta platiť rentu 100 zlatých. Dürer sa preto aj so ženou vydáva do Holandska, kde je prijatý so všetkými poctami a stretáva a tam s mnohými holandskými umelcami a taktiež s humanistom Erazmom Rotterdamským. Karol V. mu rentu s radosťou prisľúbil a tak tu nejaký čas žije. Počas svojho pobytu v Holandsku trávi dni portrétovaním, čo považuje za výraz priateľstva k týmto ľuďom, no taktiež neprestáva maľovať. V tomto období vytvára jedno z najdôležitejších diel - dvojitú doska „Štyria apoštoli“ z roku 1526. No hoci mu Holanďania ponúkli dom v Antverpách a vysoký ročný dôchodok, Dürer sa rozhodne vrátiť domov do Norimbergu. Návšteva Holandska v ňom podporí chuť do maľovania, no tá je vzápätí prerušená jeho predčasnou smrťou, pravdepodobne na následky ochorenia sleziny. Zomiera 6. apríla 1528 v Norimbergu. Zdroj: Wikipedia

Autorove diela


Ježiš na olivovej hore