Marián Prešnajder

1954 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1954
Miesto narodenia: Bratislava

Akad. maliar Marián Prešnajder sa narodil v roku 1954. Na Gymnáziu v Seredi študoval v rokoch 1969-1972. Vysokú školu výtvarných umení, kde študoval monumentálne maliarstvo, skončil v roku 1978. Je tiež podpredsedom združenia Devínska brána, ktorého hlavnou úlohou je oživovanie tradícií v Bratislave. V roku 2002 bol v Prahe ocenený cenou Masarykovej výtvarnej akadémie za výtvarnú tvorbu. Dielom Mariána Prešnajdera je tapiséria Panovníci a kniežatá Veľkomoravskej ríše, ktorá je hlavnou oponou v Divadle Andreja Bagara. Umelec je tiež autorom výtvar­ného riešenia rekonštrukcie Hviezdoslavovho i Hlavného námestia v Bratislave. V Liptovskom Mikuláši v rokoch 2006-2007 vytvoril z mincí Tatran­skú madonu - najväčšiu mozaiku svojho druhu na svete zapísanú do Guinnesovej knihy rekordov.vystavoval už po celej Európe. Jeho diela sú aj v súkromných zbierkach v USA, Austrálii, na Novom Zélande, v Indii či Malajzii.

Autorove diela


Ohnivý rytier