Jaroslav Vodrážka

1894 - 1984
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 29.11.1894
Miesto narodenia: Praha

Ilustrátor, grafik, maliar, spisovateľ, výtvarný pedagóg

V r. 1923 – 1939 pôsobil v Martine. Vyučoval na gymnáziu kreslenie, ilustroval knižné vydania MS a detské časopisy, organizoval typografické kurzy.Ilustroval Hronského rozprávky o zvieratách (Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik a i.) Podieľal sa aj na výstavbe Martina, založil Okrášľovací spolok, navrhol situovanie ev. fary. V roku 1939 odišiel do Prahy.

Autorove diela


Oráč