Elemér Kőszeghy - Winkler

1882 - 1954
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1.2.1882
Miesto narodenia: Budapešť

Elemér Koszeghy-Winkler sa narodil 1. 2. 1882 v Ružomberku, zomrel 4. 9. 1954 v Budapešti. Študoval právo v Bratislave, potom navštevoval budapeštiansku školu modelového kreslenia a výtvarnú akadémiu vo Viedni. Úradník na Ministerstve kultúry a školstva v Budapešti, 1908-14 tajomník inšpektorátu št. múzeí a knižníc, 1914-18 riaditeľ múzea v Košiciach, 1923-35 tajomník Spišskej historickej spoločnosti v Levoči, hlavný redaktor Szepesi hiradó. Pre účasť na horthyovskej iredente bol nútený v 2. polovici 30. rokov opustiť CSR, presídlil do Budapešti, kde bol 1939-45 riaditeľom Umelecko-priemyselného múzea. V košickom múzeu zhromaždil bohaté zbierky výtvarného umenia, organizoval viaceré výstavy, knižne vydal zlatnícke značky v Uhorsku. Maľoval naturalistické figurálne kompozície, veduty a krajiny, u ktorých sledoval predovšetkým svetelné efekty. Vystavoval v Kežmarku (1930) a Istanbule (1931. Z literatúry: Slovenský biografický slovník, III. zväzok, K-L, Martin 1994, str. 198.

Autorove diela


Tatry

Skalnatý breh