Viliam Chmel

1917-1961
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14.10.1917
Miesto narodenia: Timisoare (Rumunsko),

Viliam Chmel sa narodil 14. 10. 1917 v Timisoare (Rumunsko), zomrel 30. 11. 1961 v Bratislave. 1939 navštevoval večerné kurzy bratislavskej Školy umeleckých remesiel (prof. Fulla). 1940-41 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (prof. Benka, Mudroch). 1943 študijný pobyt na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. 1945 zakladajúci člen Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Život ukončil dobrovoľnou smrťou. Samostatne vystavoval v Trenčíne (1941, s Pribišom a Šturdíkom), Bratislave (1952, s V. Hložníkom, Klimom a Šturdíkom, 1956). Súborné výstavy mal v Bratislave (1964, Slovenská národná galéria), Prahe (1964), Košiciach (1965), Prešove (1965), Martine (1966), Berlíne (1969), Banskej Bystrici (1978, Oblastná galéria). Z literatúry: Peterajová, Ľ.: Viliam Chmel 1917-1961. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1964; Bakoš J.: O farebnom prínose Viliama Chmela. Výtvarný život, 13, 1968, č. 4, str. 146; Matuštík : Viliam Chmel 1917-1961. Výtvarný život, 16, 1971, č. 9. str. 28; Podušel Ľ.: Celoživotné dielo Viliama Chmela. Výtvarný život, 23, 1978, č. 5, str. 18; Peterajová, Ľ.: Čarodejný huslista. Bratislava 1980.

Autorove diela


Maliar

Maliar

Nočné mesto