Mária Leitmanová

1947 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1947

Štúdium

V roku 1969 skončila v Nitre Pedagogickú fakultu v kombinácii: M – Vv. V diplomovej práci Maľba zátišia sa venovala zobrazeniu zátišia technikou olejomaľby v analyticko-syntetickom kubizme. Počas prvého postgraduálneho štúdia (ukončený 1977), sa zaoberala témou Krajinomaľba.

Pedagogicky pôsobila v Novákoch, kde robila od roku 1993 koordinátorku výtvarných prác pre medzinárodné hnutie Na vlastných nohách so sídlom v Oslo v Nórsku 15 rokov.

Výstavy

Svoje práce vystavovala na kolektívnych výstavách, spolu s dcérou PaedDr. Vieroslavou Leitmanovou, PhD., mala výstavu obrazov v Novákoch a v Bojniciach. Z výtvarných techník najviac preferuje olejomaľbu.