Jaroslav Lučko

1965 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 13.4.1965
Miesto narodenia: Košice

Štúdium

Prevažnú časť života som prežil v podtatranskom meste Poprad, kde som ukončil aj základnú umeleckú školu - výtvarný odbor. Po absolvovaní gymnázia som pokračoval v štúdiu na vysokej škole a po jej ukončení pôsobil v stavebnej oblasti.

Oblasť tvorby

Keďže som inklinoval ku grafike, posledných 20 rokov až do roku 2011 som pôsobil profesionálne v oblasti reklamy a interiérového dizajnu. Po dlhšej prestávke som sa opäť vrátil k maľovaniu. Najviac sa venujem maľbe olejom a perokresbe.