Marek Moučka

1967 -
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1967
Miesto narodenia: Košice

Marek Moučka sa narodil v roku 1967 v Košiciach, vyštudoval umelecko-priemyselnú školu odbor užitá grafika. Neskôr študoval v súkromných ateliéroch (kresbu a maľbu), ako aj reštaurovanie nástenných a závesných obrazov.
V súčasnosti pôsobí ako výtvarník a reštaurátor v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe sa prevažne sústreďuje na výjavy zo starozákonných príbehov, v ktorých nachádza paralely dneška. Jeho diela sú plné alegórií a symbolov, ktoré nadobúdajú nový význam. Po technickej stránke je cítiť, že Marek Moučka pracoval ako reštaurátor, kde sa mal možnosť zblízka zoznámiť s vyjadrovacími schopnosťami starých majstrov. Technická bravúra sa prejavuje predovšetkým v dokonalom vystihnutí štruktúry tkanín a vytvára pozadie pre zmyslové spracovanie témy, takže všetky Moučkom zobrazované témy sú podoprené dobrou znalosťou remesla, ktoré umocňuje kvalitu tém.
Od roku 1988 mal 8 individuálnych a 2 kolektívne výstavy. Jeho obrazy sa nachádzajú v súkromných zbierkach vo Švajčiarsku, Veľkej Británii, Maďarsku, Francúzsku a na Slovensku.

Autorove diela


Biblický motív