Jozef Holoubek

Zobraziť signatúry

Narodil sa 4. 3. 1892 v Plotišti nad Labem, zomrel 24. 3. 1967 v Trenčíne.
Študoval súkromne (prof. Vavřina). a na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe (prof. Díte a Hofbauer). Od roku 1919 pôsobil v Trenčíne. V roku 1921 bol v Nemecku, 1923 v Juhoslávii a v Taliansku.Vynikal predovšetkým ako krajinkár. Z literatúry : Slovenský biografický slovník, zv. II., str.:368.