Adolphe Joseph Thomas Monticelli

1824 - 1886
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 14.10.1824
Miesto narodenia: Marseille

Adolphe Joseph Thomas Monticelli sa sa narodil 14. 10. 1824 v Marseille, zomrel 29. 6. 1886 v Marseille. V Paríži študoval u Paula Delarocha. Maľoval najmä zátišia, portréty a krajiny charakteristické jasnou farebnou paletou. Tvoril v Marseille, v rokoch 1842 – 1872 a 1863 – 1870 v Paríži. V počiatkoch jeho tvorbu ovplyvnil najmä klasicizmus. Jeho experimentovanie s farbou ho priviedlo k štúdiu Rembranta, Tiziana, Veroneseho a Watteau – predmetom jeho umeleckého záujmu boli výjavy slávnostnej a exotickej povahy. Medzi rokmi 1842 – 1872 maľoval scény z parkov s literárnym a romantickým obsahom (Don Quijote a Sancho Panza, Paríž, Louvre), ale aj svoje prvé zátišia (Váza s kyticou, Paríž, Louvre, Žlté margaréty, Lyon, Muesée des Beaux – Arts). Harmonické skladanie farebných škvŕn a pastóznosť jeho maľby, ktoré rozkladajú základný tvar, dávajú jeho obrazom gráciu, hĺbku a vitalitu. Monticelli nemal žiaden priamy kontakt s umelcami, ktorí boli jeho rovesníkmi. Napriek tomu v zrelom období jeho tvorby je zrejmé ovplyvnenie tvorbou Paula Cézanna, Vincenta van Gogha a fauvistov. 1870 sa vrátil do Marseille, kde viedol samotársky život. 1908 mu v rámci Parížskeho jesenného salónu usporiadali pamätnú súbornú výstavu. Jeho diela sa nachádzajú v mnohých svetových zbierkach (napr. Amsterdam – Stedelijk Mus., Boston, Brussel, Edimburg, Frankfurt – Städel, Lille, Londýn – National Gal., Paríž – Louvre, Rotterdam – Mus. Boymans, Stockholm, Pittsburgh – Carnegie Inst., Glasgow, Cardiff, Bukurešť – Mus. Simu…). Z literatúry.: Thieme, Becker: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, diel 25, Lipsko 1931, str. 95-96; Lexikon der Kunst, diel 8, Herder Freiburg, Viedeň 1989, str. 225; Klauzen, A. M., Ripert, P.: Monticelli – Sa vie et son oeuvre, Paríž 1969; Monticelli, katalóg výstavy, Kunsthalle, Hamburg 1966; Monticelli – His Contemporaries, his Influences, Carnerige Institute, Pittsburgh, 1978.

Autorove diela


Záhradná slávnosť