Jozef Václav Myslbek

1848 - 1922
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 20.6. 1848
Miesto narodenia: Praha

Josef Václav Myslbek sa narodil v rodine maliara izieb. V začiatkoch umeleckej dráhy sa učil v ateliéri u sochára Václava Levého. Po jeho smrti roku 1870 sa rýchlo osamostatnil. Študoval maliarstvo na Akadémii výtvarných umení, kde sochárske oddelenie vtedy neexistovalo. V roku 1873 sa oženil, so svojou ženou Karolinou mali postupne osem detí, z ktorých väčšina však zomrela v nízkom veku. Aby uživil rodinu, intenzívne pracoval, väčšinou na niekoľkých zákazkach súčasne. K svojim dielam bol veľmi kritický a zväčša ich mnohokrát prepracovával, keď s príslušnou verziou nebol úplne spokojný. Väčšinu života prežil v Prahe. Roku 1878 podnikol krátku, ale dôležitú cestu do Paríža; navštívil Louvre kde sa zoznámil s moderným francúzskym sochárstvom. Nadviazal aj celoživotné priateľstvo s Václavom Brožíkom a Vojtěchom Hynaisom. V roku 1885 sa stal profesorom na Umelecko-priemyselnej škole, roku 1896 prešiel na Akadémiu výtvarných umení, kde učil až do odchodu do dôchodku v roku 1919. Josef Václav Myslbek zomrel v Prahe 2.6.1922 v nedožitých 74 rokoch a je pochovaný na vyšehradskom Slavíne.

Autorove diela


Oddanosť