Jozef Srna

1930 - 1992
Zobraziť signatúry

Jozef Srna sa narodil 9. 3. 1930 v Bratislave, zomrel v 1992. 1952-58 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Želibský, Matejka, Čemický). Patril medzi výrazných predstaviteľov novorealistických tendencií 70. a 80. rokov. Jeho hyperrealistický maliarsky program sa odvíjal od výberu civilných, často až banálnych námetov - portrétov, autoportrétov, mestských výjavov, krajín, ktoré zaznamenával v ich najvšednejšej podobe, v redukovanej farebnej škále, bez naliehavosti ozvláštňovať videné. Jeho dokumentaristické zaznamenávanie skutočnosti a maliarsky i technický perfekcionizmus pritom paradoxne vyznievajú mimoriadne emotívne. V niektorých dielach obohacoval poetiku fotografického realizmu filozofujúcimi metafyzickými a surreálnymi významami. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy. Je držiteľom Grand prix Trienále portrétu v Liptovskom Mikuláši (1988). Z lietratúry: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov, SFVU, Bratislava 1981, str. 399.

Autorove diela


Jarná krajina

Zasnežené domky