Igor Pančuk

1958-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 12.6.1958
Miesto narodenia: v Čemovci na Bukovine (Ukrajina)

Igor Pančuk sa narodil 12.6.1958 v Čemovci na Bukovine v Ukrajinskej republike. V rokoch 1979-1984 študoval na fakulte výtvarného umenia Odeského inštitútu olejomaľbu u profesorov P.A. Zločivského a J. J. Logvina. Po ukončení štúdia nastúpil ako vysokoškolský pedagóg na fakultu výtvarnej výchovy Chersonského inštitútu, na ktorom pôsobil v r. 1984-1992. Je víťazom konkurzu mladých umelcov v Odese 1983 a v Chersone 1986. Zúčastnil sa výstav v Odese 1988, Bereslavi 1989, každoročne v Chersone v rokoch 1985-1992.
Umelecká tvorba počas pracovného pobytu na Slovensku je sústredená na územie Prešovského kraja, predovšetkým so stvárňovaním 155 sakrálnych stavieb východného Slovenska a témy tatranskej oblasti.
Obrazy akademického maliara I. G. Pančuka sa nachádzajú v múzeách v Humennom a Svidníku, aj u zberateľov a milovníkov výtvamého umenia doma na Ukrajine, na Slovensku, v Nemecku, Holandsku a v Rakúsku.

Výstavy na Slovensku:
Martin 1994, Humenné 1995, Prešov 1996, St. Smokovec 1997, Svidník 1998 (účastník medzinárodného plenéru), Poprad 1999, Bratislava 1999, Poprad 2000, Piešťany 2001, Tmava 2001, Spišská Sobota 2002.

Autorove diela


Vysoké Tatry

Husle I.