Pavel Kopáček

1923 - 1996
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1923
Miesto narodenia: Nové Mesto na Morave

Pavel Kopáček bol český malar - krajinkár, narodil se a žil v Novom Městě na Moravě. Študoval u K. Hofmana a V. Makovského na Škole umění v Zlíně a v krajinárskej špeciálke profesora Nejedlého na AVU v Prahe. Popri rozmerných krajinárskych olejomalieb sa venoval sviežím malorozmerným akvarelom a temperám. Bol členom SČVU Jihlava a Klubu výtvarných umelcov Horácka. Mal titul zaslužilý umelec.