Adolf Frankl

1903 . 1983
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 12.2.1903
Miesto narodenia: Bratislava

1903 Narodil sa 12. februára v Pressburgu/Poszony, dnes Bratislava, Slovenská republika.
1909-19 Navštevuje Ľudovú školu, Reálku a Gymnázium, kde zmaturoval.
1920 Študuje umenie a maľbu u prof. Františka Reichentála a prof. Gustáva Mallého na Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Bratislave. Študuje niekoľko semestrov na Vysokej škole technickej v Brne.
Privyrába si ako umelecký karikaturista a kreslič reklamných plagátov.
1921 Vstupuje do otcovej firmy zameranej na zariaďovanie interiérov a čalúnnické potreby.
1933 Oženil sa s Renée Nachmiasovou v Bratislave.
1934 Narodil sa syn Tomáš.
1936 Narodila sa dcéra Erika.
1937 Zakladá vlastnú firmu, podnikajúcu v oblasti zariaďovania interiérov a čalúnnic-kých potrieb.
1939 So vznikom Slovenského štátu sa začala diskriminácia a prenasledovanie židovského obyvateľstva.
1940-41 Arizácia podniku na základe zákonov fašistického Slovenského štátu.
1941 Zákon prikázal židovskému obyvateľstvu nosiť žltú Dávidovu hviezdu.
1944
28.09. Zatknutý s celou rodinou v Bratislave.
29.09. Deportácia do koncentračného tábora v Seredi.
3-4.11. Deportácia do vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, vtedy Deutsches Reich, dnes PoľskoBolo mu vytetované číslo B 14395.
1945
18.01. Evakuácia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.Pochod smrti smerom Gleiwitz, vtedy Deutsches Reich, dnes Gliwice, Poľsko. Prežije v týfusovom baraku pobočného koncentračného tábora Althammer, ktorý patril k Osvienčimu, vtedy Deutsches Reich, dnes Stará Kuźnia, Poľsko.
18.01. Oslobodený v tábore Althammer/Stará Kuźnia, Červenou armádou.Koniec apríla: Návrat do Bratislavy.Začiatok cyklu „Vízie z Inferna – Umenie proti zabúdaniu“.
1946 Obnovenie vlastného obchodu.
1947 Narodil sa syn Ján.
1948 Znárodnenie znovuzriadeného podniku komunistickým režimom.
1949-50 Emigrácia s rodinou do Viedne, Rakúsko.Žije vo Viedni, v New Yorku a od 60-tych rokov v Nemecku.
1983 Zomiera 18. augusta vo Viedni.

Už pred cyklom „Vízie z Inferna – Umenie proti zabúdaniu“ vznikajú v období od roku 1930 do 1982 nespočetné kresby, akvarely a karikatúry. Motívy pre svoje práce nachádza v židovskom všednom dni, ako aj inde v kaviarňach, na železničných staniciach, v súdnych sieňach a v známom viedenskom aukčnom dome Dorotheum.