Pavlo Balla

1930-2008
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 18.4.1930
Miesto narodenia: Pavlovce

Balla Pavlo (Pavol) Karlovič sa narodil 18. apríla 1930 v Pavlovciach na Slovensku, avšak väčšinu života prežil na Ukrajine. V roku 1950 ukončil Užhorodskú školu úžitkového umenia. V roku 1956 sa stal absolventom monumentálno-dekoratívnej maľby Ľvovského štátneho inštitútu úžitkového a dekoratívneho umenia. Je členom Národnej únie umelcov Ukrajiny od roku 1967. Venuje sa maľbe a grafike. K jeho dielam patrí napr. portrét Sándora Petöfi-ho z roku 1973.
( Zdroj: Archív DARTE )

Autorove diela


Užhorodský hrad

Krajina s potokom