Ľubica Pruknerová

1976-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 28.8.1976
Miesto narodenia: Brezno

Štúdium

Vyštudovala SpGŠ v Lučenci, potom VŠ- UK na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Badíne, odbor náboženská výchova, etická výchova.

Oblasť tvorby

Jej mama je maliarka, vyštudovala grafiku na ŠUP v Bratislave, mala k výtvarnej tvorbe blízko od útleho detstva. Najviac ma zaujímala kresba a maľba portrétov, ale pri mojej práci v MŠ aj výzdoba interiéru, rôzne kreatívne techniky.

Výstavy

3 roky sme sa stretávali s ďalšími amatérskymi výtvarníkmi na Pohronskej Polhore pod vedením Mgr. Rudolfa Keblúška, spoločne sme mali výstavu amatérskej tvorby v Horehronskom múzeu v Brezne v r. 2008. V r.2013 spolu s výtvarníčkou Mgr.Jankou Šuníkovou sme vystavovali na Obecnom úrade vo Valaskej. Svoju tvorbu som prezentovala aj na obecných podujatiach vo Valaskej a na Dňoch obce v Michalovej viac rokov.