Rastislav Kralik

1968-
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 30.6.1968

Rastislav Králik je sklársky výtvarník a dizajnér. Navštevoval strednú školu Sklárskeho umenia v Prievidzi a neskôr Strednú umeleckopriemyselnú školu skla v Lednických Rovniach, kde bol v triede profesora Petra Siposa. Od tej doby pôsobí ako nezávislý sklársky výtvarník. Jeho tvorba ako sochára, je dobre viditeľná v jeho prácach so sklom, ktoré sa často používajú v kombinácii s inými materiálmi, ako je kov, kameň, zlato, bronz. Aj keď občas pracuje ako dizajnér interiéru, Králik je predovšetkým maliar a sochár buď pomocou fúkaného alebo liateho skla. Sochy Rastislava Kralika sú vytvorené pomocou technológie formou tavenia, liatia do piesku. Technika ??podobná tej, ktorú používali Egypťania pred 2000 rokmi. V sochách sa snaží premostiť rôzne tradície a vplyvy umeleckého skla a vytvoriť tak jedinečnú formu vyjadrenia.