Erik Šille

1978
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1978
Miesto narodenia: Rožňava

Erik Šille sa narodil 5.10.1978 v Rožňave. V rokoch 2000 až 2006 študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (4. ateliér prof. Ivana Csudaia). V roku 2006 sa stal laureátom Ceny Igora Kalného na Zlínskom salóne mladých, v roku 2009 sa stal víťazom Ceny VÚB Maľby.
Erik Šille je jedným z najvýraznejších protagonistov súčasnej slovenskej maľby. Jeho tvorba sa veľmi rýchlo vyprofilovala už počas prvých rokov štúdia (VŠVU, Bratislava), keď sa zaradil medzi prvé „hviezdy“ maliarskeho revivalu, spájaného predovšetkým s nástupom IV. Ateliéru pod vedením Ivana Csudaia. Šille v maľbe dôsledne a systematicky presadzuje vlastný umelecký názor, ktorého východiskové body sa
dajú hľadať vo vizuálnych špecifikách pop-kultúry, komixu či street-artu. Hlavným poznávacím znakom jeho výtvarného jazyka je silný vplyv digitálneho spracovania obrazu, ktorého precíznosť ho miestami posúva až do polôh blízkych grafickému dizajnu. Nikdy sa však nevzdáva voľnej maliarskej kreativity. Gesto v jeho maľbe napriek dojmu „vyčistených“ plôch zohráva dôležitú úlohu – často je esenciálnym momentom jeho konečného vyjadrenia. Jeho tvorba sa doteraz vyvíjala ako kontinuálny, organický proces výberu a ďalšieho rozvíjania či postupného zanechávania istých motívov. Napriek neprerušenej štýlovej vyhranenosti Šille nestagnuje v „manieri“, ale neustále inovuje a hľadá v rámci svojho programu nové cesty. Definovať jasne vymedzené kolekcie alebo cykly diel by bolo v jeho prípade trochu násilným snažením. Ak však chceme odlíšiť jeho poslednú tvorbu od skorších prác, mohli by sme hovoriť o istom zjednotení a zjednodušení výpovede a kompaktnejšej obrazovej výstavbe. V jeho irónii akoby časom silnela príchuť sentimentu. ( Zdroj: Krokus Galeria )