Stefan Adaľbertovič Sevke

1924-1954
Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 10.8.1924
Miesto narodenia: Užhorod (Ukrajina)

Narodil sa 10. augusta 1924 v Užhorode v Zakarpatskej oblasti. V roku 1946 absolvoval štúdium na užhorodskom výtvarno-umeleckom učilišti. Zomrel v roku 1954 v Užhorode.
Literatúra: ????????? ??????????. Kniha I. Užhorod : Zakarpatské oblastné umelecké múzeum Jozefa Bokšaya, 2005, s. 171.